دکتر صادقیان ندوشن

بیماریهای اعصاب و روان

دکتر صادقیان ندوشن

دکتر صادقیان ندوشن

بیماریهای اعصاب و روان

دکتر صادقیان ندوشن

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک اعصاب روان صبح
  • کلینیک اعصاب روان عصر

اطلاعات تماس

شماره تماس: 1824

آدرس: هرمزگان - دهبارز: بلوار شهدا - خیابان ولایت - کلینیک تخصصی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...