دکتر خشنودی

متخصص جراحی عمومی

دکتر خشنودی

دکتر خشنودی

متخصص جراحی عمومی

دکتر خشنودی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک جراحی عمومی صبح

اطلاعات تماس

شماره تماس: 1824

آدرس: هرمزگان - دهبارز: بلوار شهدا - خیابان ولایت - کلینیک تخصصی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...