دکتر خراجی

رادیولوژی، سونوگرافی

دکتر خراجی

دکتر خراجی

رادیولوژی، سونوگرافی

دکتر خراجی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک سونوگرافی

اطلاعات تماس

شماره تماس: 1824

آدرس: هرمزگان - دهبارز: بلوار شهدا - خیابان ولایت - کلینیک تخصصی

ساعات پذیرش

در حال بارگذاری...